Aanvraagprocedure

Aanmelding

  • De insturend arts regelt, voordat hij contact opneemt met de MICU-coördinator, elders een adequaat IC-bed voor de betreffende patiënt.
  • De insturend arts legt de toestand van de patiënt voor aan de MICU-coördinator, die de gegevens verzamelt en vastlegt.
  • Op basis van de verzamelde gegevens stelt de MICU-coördinator vast of de criteria voor MICU-transport juist zijn toegepast, en in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van een MICU-transport.
  • Indien er een positief transportadvies gegeven wordt, worden er afspraken gemaakt over het tijdstip van transport met:
    • de insturend arts;
    • de MKA (MeldKamer Ambulancezorg) welke de inzet van de MICU-ambulance verzorgt.

Beschikbaarheid

Het MICU-team rijdt 7 dagen per week 24 uur per dag van en naar alle ziekenhuizen in Nederland. U kunt ons 24 uur per dag bellen voor een aanvraag via het coördinatienummer:

Tel.  085 – 4854 666.

Financiering

Er bestaat sinds 1 januari 2008 een DBC IC-transport. Hiermee kunnen de kosten van het transport door het insturend ziekenhuis bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Momenteel werken de ziekenhuizen met de DOT systematiek. De samenwerkende ziekenhuizen zijn op de hoogte gesteld van de geldende tarieven.