Historie

De MICU Rotterdam voert sinds 1998 MICU-transporten uit. De MICU Rotterdam heeft de transporten vanaf het allereerste begin in nauwe samenwerking met de Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) uitgevoerd. Vanaf april 2005 tot 1 maart 2008 vond dit plaats op basis van een tijdelijke vergunning.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een WBMV (Wet Bijzondere Medische Verrichtingen)-vergunning bestond naast een controleerbare kwalitatieve zorgplicht, een organisatorische eis om de continuïteit van zorg te garanderen. Die borging is gevonden in een bestuurlijke samenwerking tussen het Leids Universitair Medisch Centrum, het Erasmus MC, het Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam en het Maasstadziekenhuis.

In november 2010 is de MICU Rotterdam overgegaan in de stichting Mobiele Intensive Care Unit Zuidwest-Nederland, waarmee we met name de regionalisatie van IC-zorg wilden onderstrepen en een impuls wilden geven aan regionale samenwerking.