MICU

De stichting Mobile Intensive Care Unit Zuidwest-Nederland (MICU) verzorgt het interklinisch transport van IC-patienten tussen ziekenhuizen. In principe valt elk interklinisch transport van een IC-patiënt, ouder dan 16 jaar, onder de definitie MICU-transport. Uitzondering hierop vormen volgens de concept NVIC-richtlijnen spoed- en begeleid vervoer.

Indien nodig worden er ook transporten voor kinderen onder de 16 jaar verzorgd. Hiervoor wordt een specifiek team ingezet bestaande uit een verpleegkundige en kinder-intensivist van het Sophia Kinderziekenhuis (Erasmus MC) aangevuld met een chauffeur en verpleegkundige van de MICU.

Er kunnen meerdere indicaties zijn waardoor overplaatsing van een IC-patient naar een ander ziekenhuis noodzakelijk is. Denk hierbij aan de behoefte aan aanvullende of specifieke expertise (opschaling naar topklinische of academische centra) en/of het ontbreken van diagnostische en technische faciliteiten. Regionale spreiding en afstemming van de behoefte aan IC-zorg kan ook een reden zijn voor interklinische overplaatsingen.

Het gaat dus om een vorm van transport met zeer kwetsbare patiënten, waarbij hoogwaardige begeleiding noodzakelijk is. Deze begeleiding tijdens een transport wordt gerealiseerd door ervaren ambulancechauffeurs, IC-verpleegkundigen, en intensivisten. Om dit transport te waarborgen wordt er vanuit een samenwerkingsverband met de ambulancedienst Rotterdam Rijnmond gebruik gemaakt van 2 MICU-ambulances met state of the art apparatuur. Per jaar worden 500 transporten binnen en buiten de regio verzorgd. Regelmatig  worden ook transporten van en naar het buitenland uitgevoerd.