Organisatiestructuur

Stichting

Om kwaliteit en continuïteit van zorg te kunnen garanderen, is een bestuurlijke samenwerking gerealiseerd tussen het Leids Universitair Medisch Centrum, het Erasmus MC, het Franciscus Gasthuis & Vlietland  en het Maasstad Ziekenhuis.
Vanuit dit samenwerkingsverband dragen deze instellingen in de vorm van een stichting gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het MICU-transport.

Dienstenpool

De stichting heeft, naast de Raad van Bestuur, geen medewerkers in loondienst, maar beschikt over een dienstenpool welke op basis van de zorgvraag kan worden ingezet.

Raad van Bestuur

Dhr. S. Hesselink, CFO
Dhr. J.H.J. Meeder, intensivist, CMO

Raad van Toezicht

Prof. dr. E.J. Kuipers, Voorzitter Raad van Bestuur Universitair Medisch Centrum Rotterdam (Erasmus MC)
Prof. dr. W.J.M. Spaan, Voorzitter Raad van Bestuur Leids Universitair Medisch Centrum
Dr. C.J. Kruijthof, Lid Raad van Bestuur Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam
Drs. J.J. Dorresteijn, Lid Raad van Bestuur Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam