Transport aanmelden

Aanmelding

  • De insturend arts regelt, voordat hij contact opneemt met de MICU-coördinator, elders een adequaat IC-bed voor de betreffende patiënt.
  • De insturend arts legt de toestand van de patiënt voor aan de MICU-coördinator, die de gegevens verzamelt en vastlegt.
  • Op basis van de verzamelde gegevens stelt de MICU-coördinator vast of de criteria voor MICU-transport juist zijn toegepast, en in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van een MICU-transport.
  • Indien er een positief transportadvies gegeven wordt, worden er afspraken gemaakt over het tijdstip van transport met:
    • de insturend arts;
    • de MKA (MeldKamer Ambulancezorg) welke de inzet van de MICU-ambulance verzorgt.

Beschikbaarheid

Het MICU-team rijdt 7 dagen per week 24 uur per dag van en naar alle ziekenhuizen in Nederland. U kunt ons 24 uur per dag bellen voor een aanvraag via het coördinatienummer

085- 4854 666.