Werken bij

Organisaties die excelleren onderscheiden zich door vertrouwen, passie en ondernemerschap

De gezondheidszorg is volop in beweging. Dat heeft zijn invloed op het werk van de verschillende hulpverleningsorganisaties en het plaatst medewerkers voor nieuwe uitdagingen. Het is de ambitie van de MCU Zuidwest-Nederland om continu te verbeteren en excellente zorg te verlenen. Dat streven we dagelijks na, met een diversiteit aan enthousiaste professionals.

Zelfsturing, zelfreflectie en flexibiliteit verwachten we als basiscompetenties van alle medewerkers die de MICU Zuidwest-Nederland representeren.
Werken bij de MICU Zuidwest-Nederland betekent een afwisselende functie met grote verantwoordelijkheden in een zelfstandige setting. Daarbij wordt een goede samenwerking als primaire basis gezien. Een goede samenwerking gaat gepaard met een sterk waardensysteem waarbij vertrouwen en verantwoordelijkheid kernelementen zijn. Zowel de patiënten, ziekenhuizen en de medewerkers moeten dit vertrouwen ook werkelijk ervaren.

Onze focus ligt niet op het vinden van medewerkers, maar op het vinden van medewerkers met de juiste competenties. Vakmensen met een sterke persoonlijkheid die gedreven zijn om in hun eigen specialisme uit te blinken.

Wij hechten aan een zorgvuldige selectieprocedure. Om dit te realiseren wordt de MICU Zuidwest-Nederland in dit proces ondersteund door HR Via Care.

Open sollicitatie / Inschrijven

Wanneer u interesse heeft in werken bij de MICU Zuidwest-Nederland heeft u via deze link http://www.hrviacare.nl/solliciteer  de mogelijkheid uw CV en  motivatie in te sturen. Vervolgens worden uw gegevens beoordeeld op potentiële geschiktheid. HR Via Care draagt zorg voor de verdere afhandeling van uw sollicitatie.